Подаване на жалба до ЕПЦ

Кога може да помогнем?

Вие живеете в България.

Вашата жалба е насочена срещу търговец в друга държава-членка на ЕС, Норвегия или Исландия.

Вие сте закупили от търговеца стоката или услугата в качеството си на потребител като физическо лице, а не като фирма.

Опитали сте се да се свържете с търговеца писмено (по имейл, електронна форма, писмо и др.) по отношение на вашия проблем, доколкото е било възможно.

Как да подадете жалба до ЕПЦ България?

ЕПЦ България трябва да получи всички документи при подаване на жалбата, за да създаде досието по вашия случай, например:

  • Доказателство за покупка или резервация
  • Доказателство за плащане
  • Кореспонденция с другата страна

Ако смятате, че има друга информация или документи, които са от полза за вашия случай, моля да ги приложите.

За да се избегне дублирането на случаи и по този начин забавянето им, моля попълвайте електронната форма само веднъж за съответната жалба.

Прочетете нашата Харта на клиента, за да разберете повече какво може да очаквате от ЕПЦ България. Вижте как са защитени вашите лични данни в Правната информация.

Подай жалба

Успех! Вашето съобщение беше изпратено
Грешка! Има грешка при изпращането на съобщението Ви
Разрешени файлове: gif,jpg,png,jpeg,doc,docx,xls,xlsx,pdf,odt