Големи закъснения? Анулиран полет? Грижи от авиопревозвача? Отказан достъп на борда? Изгубен или повреден багаж? Според законодателството на ЕС вие имате права като пътник, ползващ въздушен транспорт. Запознайте се с тях и потърсете помощ и съдействие от Европейския потребителски център в България.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  • Европейското законодателство се прилага, ако полетът ви заминава от държава-членка на ЕС, Исландия или Норвегия, или ако полетът ви пристига в една от тези държави с авиопревозвач, регистриран в тях.

ОСНОВНИ ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ

Големи закъснения 

  • Имате право да ви бъде възстановена стойността на билета, ако закъснението е повече от пет часа, но само ако решите да не продължите пътуването си.
  • Имате право на грижи, ако закъснението е: два или повече часа за полети до 1500 км; три или повече часа за по-дълги полети в ЕС или полети между 1500 и 3500 км; четири или повече часа за полети над 3500 км извън ЕС.

Анулиран (отменен) полет 

  • Имате право на парично обезщетение между 125 и 600 евроосвен ако не сте били информирани за анулирането 14 дни предварително, или ако ви е предложено премаршрутиране с часове, близки до първоначалните, или ако авиопревозвачът може да докаже, че анулирането се дължи на извъредни обстоятелства.

Отказан достъп на борда 

  • Имате право на обезщетение между 125 и 600 евро в зависимост от разстоянието на полета и продължителността на закъснението.

В зависимост от обстоятелствата, ако вашият полет е отменен или закъснял, или ако ви е отказан достъп на борда, вие може да имате право на грижи (храна и напитки, телефонно обаждане и нощувка, ако е необходимо). В случай на отказан достъп на борда или анулиране на полета може да ви предложат да продължите пътуването си или да ви бъде възстановена стойността на билета.Грижи от авиопревозвача 

Багаж 

  • Ако вашият багаж е изгубен, повреден или забавен, вие може да имате право на парично обезщетение от авиокомпанията в размер до 1200 евро. Въпреки това, превозвачът не носи отговорност, ако е взел всички разумни мерки за избягването на вредите или ако е било невъзможно да се вземат такива мерки.

[!] За повреден багаж вие трябва да подадетежалба до авиокомпанията в срок от седем дни от получаване на багажа, а за забавено получаване на багаж този срок е 21 дни от датата на която е трябвало да пристигне.

Научете повече за вашите права и ако вашият проблем е с авиокомпания, регистрирана в Република България, потърсете съдействие от ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация".