Считано от 15 юни 2017 г. новите правила на ЕС обхващат услугите за данни, гласовите повиквания и SMS съобщенията.